Seminarium om Hållbara transporter

Hållbara transporter är en nyckelfråga i arbetet med klimatomställningen. 

Välkommen på seminarium i Ljungby med talare från Brunskog, Södra och Energikontor Sydost som presenterar hur de tar sig an frågan.

 

På programmet: 

Jörgen Wass berättar och visar hur Brunskoggruppen arbetar med alternativa bränslen

Henrik Brodin pratar om Södras resa mot fossilfria transporter   

Daniella Johansson presenterar projektet "Förnybar vätgas i Kronoberg" 

 

Kl. 13-15.30 den 18 november.

Vi träffas hos Brunskoggruppen, Bredemadsvägen 3 Ljungby 

Anmäl via länk senast 15 november.