Hållbar energiförsörjning

Hållbar energiförsörjning

Miljövänlig kraftvärmeproduktion är en avgörande faktor i ett hållbart samhälle. Genom att använda miljövänliga energilösningar försäkrar vi oss om en fortsatt hållbar och god levnadsstandard och livskvalitet. Det är anledningen till att vi i regionen lägger särskild vikt vid investeringar i hållbar energiproduktion. Vi fokuserar huvudsakligen på tre områden:

- Elproduktion
- Fjärrvärme
- Fjärrkyla

I regionen använder vi avfall från skogen (biomassa) för att både generera kraft och värme. Värmen blir till fjärrvärme men också till produktion av fjärrkyla.

Växjö var först i Sverige med den här typen av anläggning. Det var i början av 1980-talet och den första anläggningen var Sandviksverket, vid den tiden en av världens mest moderna kraftvärmeanläggningar. Idag är det en mycket modern anläggning med tre pannor och en accumulatortank för att skapa flexibilitet i kraftvärmeproduktionen. Anläggningen använder sig av biomassa från skogen i form av flis från exempelvis grenar, rot och topp samt restprodukter från skogsindustrin som tex. sågverksavfall. I processen används även en liten mängd torv.

För att sluta kretsloppet och värna om naturtillgångarna återför Sandviksverket en stor del aska från förbränningen tillbaka till skogen. På så sätt gödslas skogen på nytt och återfår viktiga mineraler. Visionen är att inte använda något fossilt bränsle överhuvudtaget i processen.

Produktion av biobränsle i olika former som tex träpellets eller biogas från rötningsanläggningar är andra exempel på know-how i Småland inom detta område.

Genom att träffa Sustainable Smålands medlemmar och besöka vår region, får ni möjlighet att studera våra referensobjekt och erhålla ytterligare detaljkunskaper. För mer information, följ denna länk

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta:

Johan Thorsell
Tel: +46 (0)733 68 72 65
Email: johan@sustainablesmaland.se

Sustainable Småland ek förening
Box 3293
SE-350 53 VÄXJÖ
Sweden