Hållbara byggnader / Hållbart boende

Hållbara byggnader / Hållbart boende

Bostads- och tjänstesektorn står nu idag för cirka 40 procent av Sveriges totala konsumtion av energi. Att minska energikonsumtionen för bostadsuppvärmning är därför en viktig faktor i ansträngningarna att öka energieffektiviseringen. Trots att ny energibesparande teknologi idag finns tillgänglig används fortfarande ofta konventionella metoder och system för uppvärmning i nybyggnation.

Regionen kan peka på många lyckade projekt vad gäller energieffektiva byggnader. Sveriges högsta bostadshus i trä och med passivhusteknologi finns här. De är byggda utan konventionellt uppvärmningssystem. Istället används värmen som alstras från människor som bor i husen och de elektriska apparater som de använder (TV, kyl, frys, spis, etc).

Genom att träffa Sustainable Smålands medlemmar och besöka vår region, får ni möjlighet att studera våra referensobjekt och erhålla ytterligare detaljkunskaper. För mer information, följ denna länk

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta:

Johan Thorsell
Tel: +46 (0)733 68 72 65
Email: johan@sustainablesmaland.se

Sustainable Småland ek förening
Box 3293
SE-350 53 VÄXJÖ
Sweden