Hållbara transporter

Vi människor har förflyttat oss i alla tider och möjligheten till transporter är en mycket viktig del av samhället. Våra moderna krav och förväntningar på god tillgänglighet är hög, vi ska snabbt kunna förflytta oss mellan vår arbetsplats, affärer, fritidsaktiviteter och hemmet. Samtidigt vet vi att det sätt vi ofta förflyttar oss på idag varken är miljömässigt hållbart eller tillräckligt effektivt. När många människor reser ensamma i fordon, som egentligen är tillverkade för flera personer, bildas onödig trängsel i våra städer, samtidigt som många fordon orsakar luftproblem, buller och klimatutsläpp. Samma utmaningar gäller också för transporter av olika formera av gods, såväl i närområdet som för längre avstånd.

Sustainable Småland arbetar för en kraftig reduktion av transporternas negativa påverkan på miljö och säkerhet i regionen genom:

  • övergång till förnyelsebara drivmedel
  • smarta logistiklösningar och tekniska innovationer som ökar effektiviteten i person- och godstransporter
  • smart samhällsplanering som reducerar behovet av transporter, främjar samresande, minskar buller, samt ökar trafiksäkerheten
  • beteendeförändringar på organisations- och individnivå

Vi tror att lösningarna för framtiden finns inom armlängds avstånd och Sustainable Småland ska vara en katalysator för framtidens hållbara transportlösningar.

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta:

Johan Thorsell
Tel: +46 (0)733 68 72 65
Email: johan@sustainablesmaland.se

Sustainable Småland ek förening
Box 3293
SE-350 53 VÄXJÖ
Sweden