Arbetssätt

  • Föreningen är en plattform för medlemmar som är delaktiga i processen att generera, konkretisera och realisera innovativa och utmanande miljöprojekt. Det gäller såväl förbättringsprojekt, som utveckling av helt nya produkter och tjänster
  • Projekten ökar och stärker den gemensam miljökompetens hos medlemmarna
  • I projekten sker alltid kunskapsdelning mellan medlemmarna. Det är delning av miljökunskap och erfarenheter som leder till att medlemmarnas gemensamma miljökunskaper höjs och att även den individuella medlemmens miljökompetens stärks
  • Projekten baseras på medlemmarnas aktiva insatser, samt föreningens trippel helix-sammansättning med företag från olika branscher
  • Föreningens roll är att driva fram och få medlemmarna att medverka i innovativa och utmanade projekt
  • Projekten finns inom föreninges kärnområdena bioenergi och hållbara byggnader/hållbart boende
  • Projekten förstärker regionens miljöprofil samt möjliggör affärer för medlemmarna
  • Prioritering ges till mindre projekt, exempelvis genom piloter, som snabbt kan utmana och ge resultat
  • Genom sitt arbetssätt uppmuntrar Sustainable Småland externa aktörer att bidra tillregional miljöutveckling. Samarbete med externa aktörer är även viktigt för att nå egna projektmål och skapa affärsnytta
  • Framgångsrika projekt genererar technical visits. Dessa fångas upp och tas tillvara av föreningens medlemmar

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta:

Johan Thorsell
Tel: +46 (0)733 68 72 65
Email: johan@sustainablesmaland.se

Sustainable Småland ek förening
Box 3293
SE-350 53 VÄXJÖ
Sweden