Bakgrund

Vår region är känd för sitt starka fokus på miljöfrågor och sin framgångsrika reduktion av koldioxidutsläpp. Miljömedvetandet och miljöengagemanget tog sin början redan under sent 1960-tal, respektive tidigt 1970-tal med restaurering av stadsnära sjöar. I början av 1980-talet fortsatte miljöarbetet med att en av fjärrvärmepannorna i Växjö konverterades till användning av biomassa istället för olja. Ambitionen idag är att kraftvärmeproduktionen från 2015 skall vara 100% biomassabaserad. Kommunens politiska ledning antog redan i mitten av 1990-talet en policy om ett fossilbränslefritt Växjö. Sedan 1993 har de fossila CO2-utsläppen i kommunen minskat med 41 procent, samtidigt som den ekonomiska tillväxten varit hela 69 procent.

"Seeing is believing" och många nationella och internationella besökare kommer årligen till vår region för att inspireras eller för att skapa sina egna bilder av hur en framtida "grön" stad skulle kunna organiseras. Miljöengagemanget i Växjöregionen har genererat många intressanta referensanläggningar och produkter som nu kan besökas och beskådas. I Småland finner du också flera världsledande företag inom miljöteknik, alla med sin egen spetsteknologi. Forskning kring framtida miljölösningar är en pågående process på Linnéuniversitetet. Fokus där ligger på trä- och energiområdet, vindkraft, miljöteknik, byggnadsteknik, bioenergi och akvatisk ekologi/marinbiologi.

Organisationen Sustainable Småland har växt fram ur denna mångfald av idéer och möjligheter. Den består av medlemmar från näringsliv, akademi och offentliga sektorn. Medlemmarnas bredd och kompentens stärker varandra och ökar den gemensamma miljökunskapen. Sustainable Smålands medlemmar bidrar samtidigt till en mer hållbar region och till sina organisationers framgångar. Tillsammans utvecklar medlemmar i Sustainable Småland innovativa och utmanande miljöprojekt som skapar framtidens hållbara samhälle.

Kontakta oss

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta:

Johan Thorsell
Tel: +46 (0)733 68 72 65
Email: johan@sustainablesmaland.se

Sustainable Småland ek förening
Box 3293
SE-350 53 VÄXJÖ
Sweden