Projekt

En av Sustainable Smålands affärsidéer är att att driva fram och få aktiv medverkan i innovativa och utmanade miljöprojekt inom våra kärnområden. Miljöprojekten är kopplade till regionen. De genomförs huvudsakligen av föreningens medlemmar, men även i samverkan med externa partners. Alla projekt vi deltagit i publiceras löpande under denna rubrik.