Unikt samarbete - Växjödeklarationen

Onsdagen den 26 mars, 2015, undertecknade Sustainable Småland, Växjö kommun och Linnéuniversitetet den så kallade Växjödeklarationen. Det är en handling unik i sitt slag, en samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet. Med denna vill vi i Sustaiable Småland sätta press på regeringen, samt utmana företag och städer i  Europa att ta upp kampen och agera för en fossilbränslefri framtid.

Deklarationen hittar du på: http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/vaxjo_declaration_2015_eng.pdf