Litet hus i trä

Litet hus i trä

Husby Bruk saknar idag övernattningsmöjligheter. Som ett led i att på sikt kunna etablera någon form av boende med möjlighet till övernattning skapades projektet "Litet hus i trä". Ett antal arktiektstudenter från Lunds Universitet fick uppdrag att genom modeller visa hur ett hållbart boende skulle kunna gestalta sig. Studenternas modeller utgjorde grunden i en tävling som bedömdes av en kvalifiserad jury. Sustainable Smålands medlemmar har varit aktiva i juryn och processen kring projektet "Litet hus i trä".

Statens Fastighetsverk tänker i nästa steg förverkliga vinnande bidrags modell och uppföra byggnaden i naturligt storlek på Huseby Bruk. Sustainable Smålands fortsatta engagemang i frågan diskuteras just nu.

Läs mer om projeket på följande sidor:

http://www.sfv.se/sv/om-oss/pressrum/arkitekttavlingen-litet-hus-i-tra-pa-huseby-bruk-avgjord-utsiktsboet-vann-arkitekttavlingen-gallande-ett-framtida-gastboende/

http://www.byggkontakt.nu/artikel/idag-avgors-arkitekttavlingen-litet-hus-tra-arkitekturstudenter-ger-losningen-nya-overnattningsmojligheter-pa-huseby-bruk/

http://www.abm.lth.se/aktuellt/artikel/article/arkitekttaevlingen-litet-hus-i-trae-aer-avgjord/