Sustainable Energy

Sustainable Energy

- Ett certifikat för hållbar energi

Sustainable Småland vill uppmuntra och stödja företag, såväl medlemsföretag som andra, att ställa om till ett mer hållbart energisystem. Vi har därför tagit fram ett certifikat för hållbar energianvänding. Vi kallar certifikatet för Sustainable Energy.

Certifikatet underlättar omställningsarbetet till en ökad användning av förnybar energi och ett mer hållbart energiutnyttjande. Med certifikatet får du ett verktyg, en arbetsmetod och siffror, som kan användas för att beräkna olika verksamhetsspecifika nyckeltal. Sustainable Smålands energiteam levererar resultatet till dig med enklare rekommendationer och tips. Du skapar också en energimedvetenhet i ditt företag, som kan leda till ytterligare åtgärder och energibesparingar. Du ökar därmed din konkurrenskraft. Att vi sedan är ett nätverk av företag och organisationer som jobbar med energifrågor och hjälper varandra får du på köpet.

Är du intresserad av att certifiera dig? Kontakta Johan Thorsell så kan han berätta mer, email johan@sustainablesmaland.se