Tomatsmart

Under ett event anordnat av Sustainable Småland initierades ett projekt som ett par av våra medlemmar har varit aktiva i. Det rör frågan om restvärme från industrin alternativt returvärme i fjärrvärmestystem och hur detta kan användas för odling av grönsaker i åretruntväxthus. Projektet har bland annat inneburit en kartläggning av restvärmeproduktionen i länet, teknik och odlingsmetoder, samt framtagande av beräkningsmodeller för uppförande av växthus. Projektet avslutades nyligen. Intresserade kan läsa mer om projektet på nedanstående sida. 

http://www.energikontorsydost.se/l/projekt/999

Har du frågor och funderingar är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta Johan Thorsell, email johan@sustainablesmaland.se