Events

På gång

Resultatet av Agenda 2030-delegationens arbete

Välkommen till en öppen föreläsning med Katarina Sundberg från Regeringskansliet, som har varit huvudsekreterare i Agenda 2030-delegationen. Under föreläsningen kommer en dragning att ges av resultatet av det arbete som gjorts av Agenda 2030-delegationen.