Events

På gång

Utbildning - Leverantörskrav och uppföljning

Save the date! Den 22 oktober arrangerar Sustainable Småland en utbildning på Vidéum Scinece Park, om hur en säkrar hållbarhet i leverantöresleden genom att ställa krav och sedan följa upp dem.  Mer information och länk till anmälan kommer. 

Seminarium om förnybara drivmedel

Förnybara drivmedel är en nyckel för att vi ska kunna sluta att använda fossila bränslen. Men vilka är de och hur ska de produceras på ett hållbart sätt?  Välkommen på seminarium i Ljungby med talare från Brunskogs, Södra och Energikontor Sydost, 13-16 den 18 november. Mer information och länk till anmälan kommer.