Utbildning - Leverantörskrav och uppföljning

ANSVAR I LEVERANTÖRSLEDET - hur fungerar det i praktiken?

Allt flera företag får ökade krav från sina kunder och myndigheter angående kontroll och ansvar i sina leverantörsled. En stor och komplex fråga för många företag. Tisdagen den 22 oktober, kl 08.00 - 10.30 på Videum Science Park, Framtidsvägen 14. Anmälan till ann-mari.stahlberg@bredband.net senast den 18 oktober.

Sprid gärna inbjudan och bjud in kollegor på din arbetsplats!

Program:

Vi börjar med fika.

 

En produkts klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, Rickard Alm, Volvo CE och Patrick Bergqvist, Stena Recycling.

Spårbarhet i leverantörsledet med hjälp av moderna IT-lösningar, Ove Jonsson, iPoint-systems.

CSR, risker i leverantörsledet. Hur en social revision går till. Christopher Krutrök, Intertek.

Välkommen!