Tillsammans skapar vi hållbar trygghet

Länsförsäkringar Kronoberg

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har alltid varit mer en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet.

En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid en skada och en omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggade ålderdom.

Ett omfattande loaklt engagemang har därför vuxit fram med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där människor lever och verkar. Länsförsäkringar har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är en ansats att göra gott för hela lokalsamhället i stort.

Kundägd bolagsform skapar långsiktighet

Länsförsäkringsgruppen består av 23 kundägda bolag som har kunden som enda uppdragsgivare. Kundnyttan är ledstjärnan i allt som görs. Verksamheten bygger på en genuin kundorientering, samtidigt som den alltid måste vara förenad med en sund affärsmässighet. Länsförsäkringar tror på att engagemang och omsorg inte alltid kräver motprestation. Det lokala engagemanget är inte bara riktat mot de egna kunderna, utan målsättningen är att göra gott för lokalsamhället i stort.