Om oss

Styrelsen


Styrelseordförande:

Olivia Thim, affärsutvecklare på Växjö Linnaeus Sciencepark,  som verkar för små och medelstora företag inom de fyra fokusområdena: Cirkulär ekonomi, Skog & trä, Digitalisering och Smarta staden. En plats för nätverkande & innovation. 

Styrelsemedlemmar:

Åsa Garp, miljöstrateg på Södra Skogsägarna: Här är framtiden gjord av träd. Växande träd binder koldioxid, och skogens produkter är en viktig del av klimatomställning

Andreas Arvidsson, Säljchef, Stena Recycling AB. Stena Recycling AB är det bolag inom återvinningsbranschen som leder utvecklingen inom cirkularitet och hållbarhetsfrågor. Är representerade i 10-talet länder och arbetar mot samtliga branscher och bolag men med övervikt mot tillverkande industri.

Hanna Palm Johansson, Hållbarhetsstrateg på Ljungby kommun: En ekokommun, där utgångspunkten är ett ekosystem i balans, som fungerar som bas för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Ola Hulting, Miljö- och säkerhetskoordinator på Volvo Construction Equipment: Ett multinationellt företag, där verksamheten i Braås blev först i världen i sin bransch att uppnå koldioxidneutral produktion.

Marlene Blomgren Svensson, hållbarhetsansvarig Länsförsäkring Kronoberg, det lokala kundägda bolaget som vill verka så nära sina kunder som möjligt.

Kristina Reeves, senior miljökonsult och avdelningschef på Norconsult, som drivs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Genom kreativitet och samarbete arbetar vi för att förbättra vardagen – varje dag

 Suppleanter:  

Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, på Södra Smålands Avfall och Miljö: renhållningsbolag med ansvar för hushållens avfallshantering som målmedvetet arbetar för att minska avfallsmängderna. Visionen är ett Småland utan avfall.

Jörgen Forss, är universitetslektor på institutionen för byggd miljö och energiteknik & vicedekan för grundutbildningen vid FTK, på Linné universitetet. Ett universitet där allt är möjligt. Ett modernt, internationellt universitet mitt i Smålands djupa skogar.

Per Petersson, avdelningschef för installationer och energi på WSP: Ett av världens ledande analys- och teknikkonsultbolag med ett starkt fokus på hållbar utveckling.