Sustainable Småland

Om oss

”We need a new way of thinking to solve the problems caused by the old way of thinking.” -Albert Einstein


Vår verksamhet

Sustainable Småland är ett regionalt medlemsnätverk beläget i Växjö som bildades 2011 med inriktning på kunskapsdelning och utveckling av innovativa och utmanande miljölösningar. Nätverket har sitt säte i Växjö, i en region som har som ambition att bli Europas Grönaste. Växjö har redan fått epitetet "Europas grönaste stad" av bland andra brittiska BBC Radio och 2017 mottog Växjö EU kommissionens Green Leaf Award 2018 för sitt miljöarbete och därmed förstärker epiteten som Europas Grönaste Stad. 

Vi i Sustainable Småland vill tillsammans bidra till att utveckla vår region till att bli en hållbar tillväxtregion. Detta genom att vi samverkar, delar kunskap, samordna medlemmars hållbarhetsprojekt samt bildar opinion för hållbarhet gentemot beslutsfattare och allmänhet. 

Vårt mål är att bli sydsödra Sveriges ledande hållbarhetsnätverk där vi hjälper medlemmarna att utveckla i sitt hållbarhetsarbete och bidra till att hitta innovativa lösningar för att nå Agenda 2030 målen.  

 

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder en plattform för samverkan där vi tillsammans med näringslivet, offentligheten och akademin kan jobba för att uppnå agenda 2030 målen. Vi skapar nätverk där hållbarhetsfrågorna är i fokus men vi erbjuder även kunskapsdelning då vi bjuder in och håller seminarier som kan vara av nytta för er medlemmar men även erfarenhetsutbyte. 

Sustainable Småland