För ett företagande som inger förtroende

PWC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning med 2 800 medarbetare och 34 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 45 000 kunder.

PwC i Sverige och världen

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning med 2 800 medarbetare och 34 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 45 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

 

Global expertis

PwC Sverige ingår i det globala PwC-nätverket som finns i 158 länder och har cirka 236 000 medarbetare. Som medlem i PwC-nätverket har vi tillgång till resurser, metoder, kunskap och expertis inom hela det internationella nätverket. Det är kombinationen av global expertis och lokal närhet som gör oss framgångsrika.

Vår vision

PwC:s vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende.

 

Vårt syfte

PwC:s syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem.
 

Gemensamma värderingar

Inom PwC-nätverket har vi en gemensam uppförandekod, Code of Conduct, som är gemensam för alla medarbetare. Koden innehåller affärsetiska principer och betonar vikten av att våra medarbetare alltid bär med sig ett gott förhållningssätt i frågor som rör till exempel mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässig hänsyn. Den bygger på våra kärnvärden integritet, skillnad, omsorg, samverkan och nyskapande. 

  • Vi agerar med integritet för det som är rätt och hållbart.
  • Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder med perspektiv, beslutsfattande och genomförande i viktiga frågor.
  • Vi visar omsorg för våra kunder och kollegor, så att de får den trygghet och utveckling som de eftersträvar.
  • Vi samverkar över gränserna med en mångfald av talang som kombinerar kunskap, expertis och nyfikenhet.
  • Vi är nyskapande i vad och hur vi levererar, med kreativitet och teknologi som avgörande möjliggörare.