Framtiden är gjord av träd

Södra

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara.

Vår verksamhet bygger på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande uppdraget från våra ägare är att främja skogsgårdens lönsamhet genom råd och stöd för ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk samt att bidra till en marknadsmässig avkastning på skogsråvaran.

I SKOGEN VÄXER FRAMTIDEN

Nya material, spännande användningsområden och högteknologiska lösningar. Kanske inte det första man tänker på när man ser en svensk skog framför sig. Men de stabila trädstammarna är faktiskt långt mer flexibla än vad man någonsin skulle kunna tänka sig. 

Det är inget nytt att skogen är framtiden. Å ena sidan monumental och stabil, å den andra flexibel och mångsidig har den i alla tider försett oss med allt från skydd och bränsle till mat och kläder. Skogen har helt enkelt troget stått vid vår sida i vått och torrt, i nöd och lust. Idag kan vi göra fler och mer avancerade saker än någonsin av träd. Begränsningarna är få och möjligheterna många när man jobbar med en välskött skog.

Vår verksamhet sträcker sig från traditionella produkter som pappersmassa och trävaror, till nya spännande områden som till exempel förnybar energi, lättare konstruktionsmaterial och textilmassa som används till kläder vilket minskar beroendet av bomull och olja. Och det är nu som vi nästan måste nypa oss i armen. För med allt detta sagt är skogen också en av världens mest förnybara och hållbara råvaror. De 70 år som det tar i våra anligast förekommande skogar att gå från planta till avverkningsbart träd ger oss nämligen gott om tid att planera för dess användning – och återplantering.

MÖJLIGHETERNAS MATERIAL

Det är lätt hänt att bli teknisk när man pratar om spännande saker som kompositmaterial. Det beror på stolthet för den avancerade process som det rör sig om. Men också på möjligheterna med ett material som är lika beständigt som det är förnybart. Inom skogsindustrin är vi uppfinningsrika människor. Det är det bra att vara om man hela tiden vill göra mer av det fantastiska råmaterial som skogen ger oss.

Vi på Södra nöjer oss inte med att förfina de produkter som våra kunder sedan länge förlitar sig på och använder i sina egna processer – vi letar också ständigt efter nya användningsområden för världens bästa råvara. Ett sådant område är kompositmaterial, där cellulosafiber blandas med andra ämnen för att skapa nya material som kan komma att användas i många olika sammanhang.