En del av din vardag!

VEAB

På Växjö Energi ägnar vi vår vardag åt att skapa och leverera värme, el och bredband. När lampan lyser, när du tar en varm dusch eller surfar runt på fibernätet, då är det vår vardag som underlättar din.

Vår allra största drivkraft är att göra din vardag enklare på ett smart och resurseffektivt sätt. Ett exempel på det är att vi producerar värme genom att ta tillvara på restprodukter från skogen, och att vi samtidigt producerar förnybar el. Vår långsiktiga satsning på biobränsle har starkt bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i kommunen.

Ett annat exempel är att vi underlättar för nya klimatsmarta tekniska lösningar genom att bygga ut vårt fibernät. Detta möjliggör för människor att bo och verka även på landsbygden.