Om oss

Verksamhetsidé

Hur jobbar vi?

  • I nätverket sker alltid kunskapsdelning mellan medlemmarna. Det är delning av hållbarhetskunskaper och erfarenheter som leder till att medlemmarnas gemensamma kunskaper kring hållbarhet höjs och att även den individuella medlemmens kompetens stärks.
  • Genom sitt arbetssätt uppmuntrar Sustainable Småland externa aktörer att bidra till regional hållbarhetsutveckling. Samarbete med externa aktörer är även viktigt för att nå egna projektmål och skapa affärsnytta.
  • Föreningen är en plattform för medlemmar som är delaktiga i processen att generera, konkretisera och realisera innovativa och utmanande hållbarhetsprojekt. Det gäller såväl förbättringsprojekt, som utveckling av helt nya produkter och tjänster

Vår arbetsmodell

Det löpande arbetet i Sustaianble Småland sker genom roterande medlemsmöten, kunskapsdelning, projektutveckling samt skapande av samarbete som ger möjligheter för merförsäljning för medlemmarna.