Med önskan om en god jul

Årets julbrev

Här kan ni läsa julbrevet inkluderat bilder. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7142439366420860928

 

Kära medlemmar!

2023 är till ända. Vi ska nu börja träna på att säga 2024, och inse att de som är födda 1984 ska alltså fylla 40 år. För mig som är född -78, men är 25år tycker att det är en märklig insikt… Men det är väl ett ständigt konstaterande, att tiden går fort?

Det som inte går tillräckligt fort är omställningen till en mer hållbar värld, här önskar vi att det ska fortare. Ett ord som finns på mångas läppar ”cirkulär ekonomi” väcker många idéer, innovationer men också mängder med frågetecken. Hur gör man om sin linjära affärsmodell till en cirkulär? Hur blir man cirkulent i stället för konsument?

Beteendeförändringen är fortfarande högst på önskelistan, och här hoppas vi på Sustainable Småland att vi gemensamt kan göra detta och stötta varandra i omställningen.

Sen sommarhälsningen har vi haft flera event som varit kunskapsdelande och lyft flera tankar kring omställning.

Vi började med samverkan mellan näringslivet och akademin. Hur kan samverkan bidra till omställningen? Vilken magi om hållbara driftiga företag möter och samverkar med kunnig kompetens på Linnéuniversitetet!

Workshop där vi fick börja med att lyssna till företag som gjort samverkansresan, Linnéuniversitetet och avdelningen externa relationer berättade om deras arbete, och vi blir introducerade till att börja jobba med ”University partnership Canvas”.

Detta ämne kommer att fortsätta i januari, då vi konstaterade 4 punkter som viktiga att ta med sig in i samverkan.

  • Rätt förväntningar
  • Tid
  • Förutsättningar
  • Vem äger resultatet?

I september blev det bussresa.
Bussresan skulle ta oss till Flåboda plantskola, och därefter
till ett hotell på Eriksberg som byggs i trä.

Vi började med en mycket intressant presentation
av Platschefen Ida Eng, på Flåboda plantskola.
En eldriven hjullastare mötte oss på gårdsplanen
på Flåboda plantskola och vi fick förmånen att titta
in i ett av växthusen. På 17000kvm så odlas för
närvarande 12–13 miljoner tall – och granplantor
per år. Vi tackar Södra Skogsägarna med personal
för denna möjlighet.

Dagens citat från Flåboda är:

  • Man vill ju inte ha en ”skitpappa-pollen
  • Man kan spara 7000 år genom att ta båten
    över havet

Resan gick vidare till Eriksbergs naturreservat, där
vi började med en god middag och därefter en
presentation om Eriksberg och dess affärsidé av
VD Per-Arne Olsson.
Med oss på bussen var även Oskar Årevall från
LBE Arkitekt, som ritat hotellet.
Vi fick en mycket bra presentation om den unika
byggnaden som nu växer fram. Ett hotell med
känslan av Noaks ark, där man kommer kunna se
djuren vandra under hotellet. Hotellet har en
stomme av trä, som är levererat av Södras KL-trä
fabrik i Värö.

Dagens citat från Eriksberg är:

  • Moder natur är fantastisk på att läka
  • Efter nästa istid spelar era beslut ingen roll…


Hösten 2020 började den reviderade avfallsförordningen att gälla. I och med det skulle man ha en skyldighet att anteckna och rapportera. (kap 6).
Naturvårdsverket genomförde ett pilotprojekt innan den nya
lagstiftningen trädde i kraft, med företrädare för industri och
återvinningsbranschen. Vi fick förmån att lyssna till Johan Lindén
på Stena Recycling, som varit delaktig i naturvårdsverkets
pilotprojekt inom spårbarhet av farligt avfall.

Vi avslutar årets event med julmingel och temat: Hur hållbar är tomten?

Vi började med att besöka Växjö Linnaeus Sciencepark, där vi fick en visning av de olika labbmiljöerna som finns på plats, såsom Studio/poddbås/innovationslabb och ett rörligt golv för visualisering.

Därefter kom Re: play och berättade om sin verksamhet, och deras tankar att ta ordet CirkuLärsaker in i svenska akademins ordlista.

Sist ut som talare var Glenn Sjöstrand och frågan, hur man kännetecknar en gåva.

Här kommer en länk för den som vill se ett härligt avsnitt av ”trevlig julhelg” och med tituleringen, ”I år köper vi inget till varandra”.
Rätt talande efter dagens ämne.

Trevlig julhelg – 4. I år köper vi inget till varandra | SVT Play


Med det önskar jag er en riktigt fin julhelg, och ett gott nytt år.
Sen önskar jag er tillbaka till våra event år 2024.

Mvh Olivia Thim ordförande i Sustainable Småland                         

Hemsida: www.sustainablesmaland.se
Facebook: https://www.facebook.com/SustainableSmaland
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sustainable-sm%C3%A5land

Show more