Medlemsbrev sommar 2024

Med önskan om en fin sommar

KÄRA MEDLEMMAR

Jag vill med det här nyhetsbrevet presentera den nuvarande styrelsen, vad vi har haft för aktiviteter inom föreningen i år och vad vi kan se fram emot under hösten 2024.

 

DET HÄR ÄR VI!

Jag tackar för ert förtroende som ordförande även för år 2024.
Olivia Thim heter jag som skriver denna hälsning. I juli lämnar jag min plats på Växjö Linnaeus Science park för att börja jobba på Växjö kommuns fastighetsbolag Vöfab. En hållbar utveckling är allas ansvar och Vöfab arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet.

Vid sidan om mig hittar ni följande personer i styrelsen:

Åsa Garp, företagsjurist på Södra Skogsägarna: Här är framtiden gjord av träd. Växande träd binder koldioxid, och skogens produkter är en viktig del av klimatomställningen

Andreas Arvidsson, säljchef, Stena Recycling AB. Stena Recycling AB är det bolag inom återvinningsbranschen som leder utvecklingen inom cirkularitet och hållbarhetsfrågor. Är representerade i 10-talet länder och arbetar mot samtliga branscher och bolag men med övervikt mot tillverkande industri.

Hanna Palm Johansson, hållbarhetsstrateg på Ljungby kommun: En ekokommun, där utgångspunkten är ett ekosystem i balans, som fungerar som bas för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Marléne Blomgren Svensson, hållbarhetsansvarig Länsförsäkring Kronoberg, det lokala kundägda bolaget som vill verka så nära sina kunder som möjligt, och där frågor som rör ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är en naturlig del av bolagets verksamhet.

Kristina Reeves, senior miljökonsult och avdelningschef på Norconsult, som drivs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Genom kreativitet och samarbete arbetar vi för att förbättra vardagen – varje dag.

Tove Juhl Andersen, avdelningschef för hållbarhet och affärsutveckling på Södra Smålands Avfall och Miljö: renhållningsbolag med ansvar för hushållens avfallshantering som målmedvetet arbetar för att minska avfallsmängderna. Visionen är ett Småland utan avfall. 

Jörgen Forss (Suppleant), universitetslektor på institutionen för byggd miljö och energiteknik & vicedekan för grundutbildningen vid FTK, på Linnéuniversitetet. Ett universitet där allt är möjligt. Ett modernt, internationellt universitet mitt i Smålands djupa skogar.

Per Söderling (Suppleant), avdelningschef för installationer och energi på WSP: Ett av världens ledande analys- och teknikkonsultbolag med ett starkt fokus på hållbar utveckling.

 

 

VAD HAR HÄNT UNDER VÅREN I SUSTAINABLE SMÅLAND?

6 mars Framtidsdagens 2024 - Samhällsengagemang skapar starka företag

Full sal på PM (över 120 deltagare) där vi fick lyssna till många engagerade och spännande personer och initiativ under eftermiddagen. Efteråt samlades vi kring goda smörrebröd och alkoholfri öl.

Anna Lindberg delade med sig av sina erfarenheter, både som idrottare och som företagare. Det fanns bra tid både innan och efter att samtala med både andra deltagare och paneldeltagare.
Några av de insikter vi fick med oss var:

 • Våga gå utanför din trygghetszon, tro på människan och ”det går” om du vill.
 • Att företag och organisationer på alla nivåer kan arbeta med samhällsengagemang
 • Samhällsengagemang bygger broar mellan människor
 • Tillsammans är allt möjligt, men du måste agera och inte vänta på att någon annan gör det. Jag tycker att man har blivit inspirerad av det ideella engagemanget som finns.

              

 

Framtidsdagens Framtid

Som ni säkert vet har Sustainable Småland varit med och arrangerat Framtidsdagen tillsammans med några av organisationerna som är medlemmar i föreningen. Från och med 2025 kommer vi ta över ägandeskapet av evenemanget och därför söker vi nu ert stöd och engagemang. 

I början på vecka 25 kom det ut enkät till er som är med i kontaktlistan, där vi önskar höra er åsikt.
Hoppas att ni tar er tiden att reflektera och återkoppla.

                                   
Reklamfilm för Framtidsdagen från Sustainable Småland                 Vilka företag ska stå på skärmen nästa gång?

 

18 mars – Samverkan mellan näringsliv och akademi - fortsättning

Från träffen i höstas kom det 4 konstaterande att ta med sig in i samverkan mellan näringslivet och akademin.

 • Rätt förväntningar
 • Tid
 • Förutsättningar
 • Vem äger resultatet?

En bra uppslutning från flera företag, och där även elever från gymnasiet och universitetet deltog.

 

22 april - Årsstämma

Årsstämman med 18 deltagare huserade hos Växjö Linnaeus Sciencepark.

Årsstämman med Matina Rosenberg som invald stämordförande gick som på dans.
Vi avtackade Ola Hulting från Volvo, samt Anders Lundgren från SSAM för sin tid i styrelsen, och välkomnade in Tove Juhl Andersen från SSAM som ordinarie ledamot. Efter stämman fick vi förmånen att lyssna till Amina Bang Skanse om omställningsfinansering.  Ett hett ämne som är bra att ha koll på. Känner ni er förberedda på:

CSRD, SFRD, CSDDD, Eu-Taxonomin och mer därtill?

Alltid bra med nya insikter. 

             

 

23 maj – From Braås to the World – Studiebesök och sommarlunch

25 deltagare tackade Volvo för ett välplanerat studiebesök med inspiration, tankeställare och att inse den storhet som finns i Braås. På schemat fanns genomgång från Volvos miljöingenjör Lisa Krondahl som berättade om Volvos arbete kring Scope 3 och Volvos SBT-mål.

    

 Vi fick testa på Green Performance Map, och här hade Ola & Lisa valt ut att vi skulle testa på en hamburgerrestaurang. Lärorikt och roligt.

     

 Vi avslutade med guidad tur i produktionsanläggningen för dumprar och därefter en god lunch.


Viable Cities – Medlemmar     Members | Viable Cities

Som ni vet så är Sustainable Småland medlemmar i Viable Cities sen ett par år tillbaka.

Växjö kommun skrev år 2020 på ett klimatkontrakt som stakar ut vägen mot ett klimatneutralt samhälle med ett gott liv för alla till 2030.
Nu vill Växjö kommun tillsammans med Alvesta kommun och flera parter, däribland Sustainable Småland, LNU och Energikontor Syd driva den regionala klimatomställningen ännu längre inom ramen för satsningen ”Klimatneutrala Växjö-Alvesta 2030”.
I detta projekt fortsätter vi utforska fler sätt för att driva på klimatomställningen, inte minst genom att luta oss mot en omställningsarena med flera aktörer från samhällets alla delar. Fokus i satsningen ligger på dialog och inkludering av fler samhällsaktörer, samt erfarenhetsutbyte mellan olika kommuner, företag och organisationer. Målsättningen är att skynda på omställningen till ett klimatneutralt samhälle och minska utsläppen av växthusgaser i snabbare takt.

 

NU BLICKAR VI FRAMÅT MOT HÖSTEN 

21 augusti – Energimorgon   08:00-10:00

Först ut efter en skön semester blir en samverkansträff med Växjö Energi.

Sustainable Smålands medlemmar tillsammans med VEAB:s energifrukostnätverk får chansen att se senaste pilotanläggningen för att fånga koldioxid och omvandla koldioxidgasen till vätska. Samtidigt blir det en lägesrapport om Växjös projekt för att åstadkomma koldioxidinfångning.

5 september – Sustainable Småland möter Artificiell intelligens 08:30-10:00

Här får vi förmånen att lyssna till AI Sweden representant Magnus Mörstam – Berättar grunderna i AI, möjligheter och utmaningar. (www.aisweden.se)
Linnéuniversitetet Diana Unander berättar om LNU:s möjligheter att stötta små och medelstora företag i att öka sin datadrivna förmåga med AI-teknik. (Hur LNU kan hjälpa små och medelstora företag med AI)
Företaget Measure and Change och Sarah Nilsson berättar hur de ska få koll på klimatpåverkan med hjälp av AI: Vad är lätt och vad är svårt.

 

Den 11 september 2024 äger Nordens största digiloga hållbarhetsevent rum – A Sustainable Tomorrows elfte upplaga – med deltagare på lokala hubbar runt om i Norden. 2023 var antalet hubbar 150 och 20 000 personer deltog, 2024 satsar vi på att nå ännu fler.

Sustainable Småland har fått förfrågan från Växjö kommun och Linnéuniversitetet i att vara partner in i den hubb som kommer finnas på plats på Linnéuniversitetet, och det har styrelsen accepterat. 

DIGILOGT EVENT - A Sustainable Tomorrow

Årets fokusområde är Dissonans – Metoder och exempel för att
minska glappet mellan det vi vet att vi måste göra och det vi gör.                             

 

 

Cirkulär ekonomi för ledare – En kurs framtagen av LNU i samarbete med Sustainable Småland och Växjö kommun.

Intresset att gå från linjär till cirkulär ekonomi har ökat i samband med de nya EU-direktiven, lagarna och policys som trätt i kraft. Forskare på LNU ställde frågan till Sustainable Småland och Växjö kommun om att skapa en kurs inom cirkulär ekonomi riktad till dig som är i ledande befattning.

En kurs som kommer ske under 3 fysiska träffar och 4 digitala träffar ger dig:

 • Grunderna inom cirkulär ekonomi (Hållbar utveckling & konsumtion m.m.)
 • Cirkulär design (Designa för cirkularitet)
 • Att mäta cirkulär ekonomi (LCA)
 • Förändring till cirkulär ekonomi (lagstiftning, upphandling m.m.)
 • Cirkulärt entreprenörskap (Cirkulära affärsmodeller)
 • Eget arbete i form av projektarbete.
 • Mer därtill 

Kursen skulle ge dig 5p och starta andra halvan av VT25.
Först ut att få access till utbildningen är ni medlemmar i Sustainable Småland och de företagen som signerat Växjödeklarationen.
Det här ser vi fram emot och vi hoppas att ni också ser detta som en fantastisk möjlighet att förkovra er i kunskap riktat till företag.

 

Utöver de evenemang som är bokningsbara finns följande evenemang planerade:

 • Studiebesök och föreläsning om Digitala produktpass (oktober)
 • Hur får vi in hållbarhetsarbetet i agendan? Inkl. jullunch (november/december)

Skickar också med en uppmuntran att dela med er av er kunskap, vill ni hålla en digital träff för era medlemskompisar? Hör gärna av er till oss i styrelsen.

 

Jag vill återigen tacka för ert förtroende, och hoppas att ni nyttjar detta nätverk, träffar varandra fysiskt eller digitalt och drar lärdom av varandras erfarenheter och den kunskapsdelningen vi erbjuder.
Vi sitter alla med mycket kompetens, där vi skulle kunna dela än mer med oss och bli ännu starkare tillsammans.   // Ordförande Olivia Thim

Show more