Hållbara trender

Världen och vi - ekonomi och energi

Varmt välkommen till Framtidsdagen 2023

Den årliga regionala mötesplatsen med hållbarhetsfokus.

Vi ses på Konserthuset i Växjö den 29 mars. Under Framtidsdagen får du kunskap, inspiration och möjlighet att nätverka. I år fokuserar vi på två mycket angelägna ämnen - hållbara trender inom ekonomi och energi. 

I en snabbt föränderlig värld finns det både nya affärsmöjligheter och stora utmaningar. Framtidsdagen tittar på trender i den ekonomiska utvecklingen och energisituationen samt lyfter goda exempel hos företag. 

Du som vill inspireras av hur andra företag gör och möta andra som intresserar sig för hållbarhetsfrågor, anmäl dig till Framtidsdagen. Föreläsningar och samtal på scenen inspirerar och utmanar dig. Dagen avslutas med en lunch som ger tillfälle att delta i spännande samtal och att knyta nya kontakter. 

 

Programmet i korthet 

  • Peter Jihde, vår moderator som leder oss genom dagen och ställer frågorna du undrar över. 
  • Heidi Andersson, armbryterskan med höga hållbarhetsambitioner i livet och som företagare avslutar dagen. Ta chansen att pröva din armstyrka mot hennes i pausen! 
  • Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar AB ger en framtidsspaning på ekonomiläget. 
  • Anders Karmehed, regionchef Syd Energiföretagen Sverige om energiförsörjningen på europeisk och nationell nivå. 
  • Johan Milton, Energikontor Syd om hur företag kan ta kontroll över sin energianvändning och Monica Sundell GEHAB/Inducore om att minska energianvändningen och öka omsättningen. 
  • Hans-Olof Nilsson, Nilsson Energy, om att använda vätgas som energilager i fastigheter. 
  • Emil A Jansson, destinationschef på Destination Kosta i Glasriket, om att som entreprenör hitta affärsmöjligheter när energisituationen plötsligt blivit osäker. 
  • Monica Carlsson på PM och Billy Rosander på Tingsryds kommun, som använder sig av sensorer för att hitta effektiviseringsmöjligheter, med hjälp av Fredrik Ahlgren på Linnéuniversitetets IoT-lab. 

Läs mer och anmäl dig på framtidsdagen.org  

Den årliga regionala mötesplatsen med fokus på företag och hållbarhet. 

29 mars, kl. 8:30 – 12:00 + lunch. På Konserthuset i Växjö. 

Show more