Medlemsbrev sommar 2023

Medlemsbrev om vad som hänt och kommer hända 2023

KÄRA MEDLEMMAR

Jag vill med det här nyhetsbrevet presentera den nuvarande styrelsen, vad vi har haft för aktiviteter inom föreningen i år och vad vi kan se fram emot under hösten 2023.

DET HÄR ÄR VI!                                            

Jag tackar för ert förtroende som ordförande även för år 2023.
Olivia Thim heter jag och är affärsutvecklare på Växjö Linnaeus Sciencepark, som verkar för små och medelstora företag inom de fyra fokusområdena: Cirkulär ekonomi, Skog & trä, Digitalisering och Smarta staden. En plats för nätverkande & innovation. 

 

Vid sidan om mig hittar ni följande personer i styrelsen:

Åsa Garp, företagsjurist på Södra Skogsägarna: Här är framtiden gjord av träd. Växande träd binder koldioxid, och skogens produkter är en viktig del av klimatomställningen

Andreas Arvidsson, säljchef, Stena Recycling AB. Stena Recycling AB är det bolag inom återvinningsbranschen som leder utvecklingen inom cirkularitet och hållbarhetsfrågor. Är representerade i 10-talet länder och arbetar mot samtliga branscher och bolag men med övervikt mot tillverkande industri.

Hanna Palm Johansson, hållbarhetsstrateg på Ljungby kommun: En ekokommun, där utgångspunkten är ett ekosystem i balans, som fungerar som bas för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Ola Hulting, environmental and Security coordinator på Volvo Construction Equipment: Ett multinationellt företag, där verksamheten i Braås blev först i världen i sin bransch att uppnå koldioxidneutral produktion.

Marléne Blomgren Svensson, hållbarhetsansvarig Länsförsäkring Kronoberg, det lokala kundägda bolaget som vill verka så nära sina kunder som möjligt, och där frågor som rör ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är en naturlig del av bolagets verksamhet.

Kristina Reeves, senior miljökonsult och avdelningschef på Norconsult, som drivs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Genom kreativitet och samarbete arbetar vi för att förbättra vardagen – varje dag.                                    

Anders Lundgren (Suppleant), verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, på Södra Smålands Avfall och Miljö: renhållningsbolag med ansvar för hushållens avfallshantering som målmedvetet arbetar för att minska avfallsmängderna. Visionen är ett Småland utan avfall.

Jörgen Forss (Suppleant), universitetslektor på institutionen för byggd miljö och energiteknik & vicedekan för grundutbildningen vid FTK, på Linnéuniversitetet. Ett universitet där allt är möjligt. Ett modernt, internationellt universitet mitt i Smålands djupa skogar.

Per Petersson (Suppleant), avdelningschef för installationer och energi på WSP: Ett av världens ledande analys- och teknikkonsultbolag med ett starkt fokus på hållbar utveckling.

 

styrelsen 2023

 

VAD HAR HÄNT UNDER VÅREN I SUSTAINABLE SMÅLAND?

8 mars – Att beräkna och minska klimatpåverkan, samt introduktion till Science Based Target

Vår senaste medlem Measure and Change bjöd in till kunskapsdelning inom ett viktigt ämne. Att beräkna och minska sin klimatpåverkan.
Vi fick också en introduktion till nya regelverket CSRD, och Science Based Target.
(Över ett 20-tal deltog på detta digitala event.)

29 mars Världen och vi! Ekonomi och energi

I en snabbt föränderlig värld finns det både nya affärsmöjligheter och stora utmaningar.

Vi befinner oss i ett läge där vi står för en väntad fördubbling av elanvändningen när samhället ställer om till fossilfritt, samtidigt som ovissheten ökar med de internationella kriser vi har tätt inpå oss.

Hur kan företag agera för en hållbar tillväxt i snabbt skiftande situationer?

Framtidsdagen tittar på trender i både den ekonomiska utvecklingen och energisituationen i världen,

och visar vad lokala företag gjort för att bli stabila i en skiftande omvärld. 

En fantastisk framtidsdag med många kloka både nationella och lokala talare/föreläsare inom ämnet, många lovord från deltagarna.

”Bra mix av föreläsare med en röd tråd som höll ihop dagen. Ämnen som påverkar och måste vara på agendan varje dag"

Mycket bra tips och väldigt konkreta föreläsningar”

www.framtidsdagen.org

framtidsdagen1

Foto: Stina Holm (LF)

18 april var det dags för årsstämma
Äntligen i form av en fysisk träff! Då jag är ny på jobbet
(Växjö Linnaeus Sciencepark) var det en ära att få visa den nya arbetsplatsen. 
15 personer från våra medlemsföreningar deltog, och vi fick förmånen

att lyssna till Adnan Jahic från WSP som delade sina kunskaper kring

EU-taxonomin, en väg till grön finansiering.
Viktigt ämne att lägga på läppen, och bra att vi i samband med presentationen
bröt av för att ha dialoger kring bordet. Hur blir du påverkad? Vad säger bankerna i Sverige?

(Stor uppslutning här med över 15 deltagare)

 

24 maj Studiebesök på Veg Tech och en härlig sommarlunch

En solig dag i maj fick vi förmånen att äta en ljuvlig sommarsallad på Veg Techs takterrass, i samband med presentation om deras verksamhet.

Sedan 2018 ingår Veg Tech i koncernen Nordic Waterproofing, och 2022 gick Urban Green och Veg Tech samman. (Urban Green blev medlem i Sustainable Småland 2021.)

Vi fick guidad tur både på de egna odlingarna i Fagerås och den stora sedum och ängsodlingen i Elnaryd.
Nu vet fler företag inom Sustainable Småland vad gröna tak kan innebära, och även hur man med hjälp av Veg Techs produkter kan bidra till renare vatten.

 

vegtech1

 

SUSTAINABLE SMÅLANDS PLANER 2023

Nu blickar vi framåt!
Här kommer några av våra event som redan ligger på hemsidan, och en tanke för hösten.

Hur vill vi att samverkan mellan näringslivet och Universitetet ska se ut?

Du som medlem är välkommen på en workshop kring forskning och utveckling
mellan företag och akademin.
Mellan kl 9:30 och kl 12 kommer vi få inspiration, testa på verktyg och få möjlighet att skissa på
nya idéer för framtida samverkansprojekt för en hållbar samhällsutveckling

Workshop om samverkan mellan akademin och näringslivet (sustainablesmaland.se)

Start från Södra Skogsägarnas huvudkontor med Hjalmarssons buss.
Första stoppet blir hos Flåboda plantskola tillsammans med en förmiddagsfika.
Därefter blir det buss till Eriksberg och en härlig lunch väntar
tillsammans med en presentation om Eriksbergs hållbarhetsarbete ihop
med VD Per-Arne Olsson.
Rundvandring på hotellet som just nu byggs, och där man använder sig
av Södra Skogsägarnas korslimmade trä (KL-trä) från Väröfabriken.
Därefter busstur tillbaka till Växjö

Studiebesök tillsammans med Södra Skogsägarna (sustainablesmaland.se)

Utöver de evenemang som är bokningsbara finns följande evenemang planerade:

  • Spårbarhet av det farliga avfallet (oktober)
  • Fortsättning följer, samverkan mellan akademin och näringslivet (november)
  • Jullunch med nätverkande. (december)

Skickar också med en uppmuntran att dela med er av er kunskap, vill ni hålla en digital träff för era medlemskompisar?
Hör gärna av er till oss i styrelsen.

 

Jag vill återigen tacka för ert förtroende, och hoppas att ni utnyttjar detta nätverk, träffar varandra fysiskt eller digitalt och drar lärdom av varandras erfarenheter.
Vi sitter alla med mycket kompetens, där vi skulle kunna dela än
mer med oss och bli ännu starkare tillsammans.

 

Ordförande Olivia Thim

 

Show more